Wij krijgen veel vragen over de bekostiging van de diagnostiek naar besmetting met het coronavirus. De regering heeft toegezegd dat de kosten voor dit onderzoek, de COVID-19 PCR-laboratoriumtest, niet door individuele patiënten en zorgmedewerkers betaald hoeven te worden. Hiervoor zijn op 15 juni door VWS uitgangspunten opgesteld, waarin wordt beschreven welke diagnostiek onder de openbare gezondheidszorg (OGZ) valt en dus via de GGD vergoed wordt:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/06/08/uitgangspunten-financiering-coronatesten

Deze uitgangspunten gelden, met terugwerkende kracht, ook voor onderzoeken die al vóór 15 juni zijn uitgevoerd.

Op dit moment werken wij samen de GGD Kennemerland aan de praktische uitvoering van het beleid, zoals opgesteld door VWS. Zodra de details hiervan bekend zijn en duidelijk is via welke route nieuwe en reeds uitgevoerde onderzoeken via het OGZ budget vergoed worden, zal dit aan de verschillende zorgverleners en zorgverzekeraars in de regio kenbaar worden gemaakt.