Hierbij verklaart de stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland, verder te noemen het Streeklab Haarlem, het volgende met betrekking tot de competentie voor het uitvoeren van diagnostisch onderzoek en rapporteren van de daaruit voortvloeiende resultaten:

  • Het laboratorium is door de Raad van Accreditatie geaccrediteerd conform NEN-EN-ISO 15189:2012 norm (registratienummer M184).
  • Elk diagnostisch onderzoek en geautoriseerde rapportage valt onder deze RvA-accreditatie tenzij op de uitslag anders vermeld staat.
  • Wijzigingen in het uitvoeren van diagnostisch onderzoek, die van belang zijn voor de aanvrager, zullen duidelijk naar de aanvrager van het onderzoek worden gecommuniceerd.
  • Twijfels over de betrouwbaarheid en/of rectificaties van uitslagen worden onverwijld gecommuniceerd naar de betreffende aanvrager(s).
  • Het laboratorium doet mee aan kwaliteitsrondzendingen/ringonderzoeken voor die bepalingen waar dit voor beschikbaar is bij daarvoor binnen het vakgebied algemeen geaccepteerde organisaties (i.e. SKML, QCMD, UK-NEQAS).
  • Als voor een diagnostisch onderzoek geen kwaliteitsrondzending/ringonderzoek beschikbaar is, zet het laboratorium zich in om op enig andere wijze vast te stellen dat de betreffende onderzoeksmethode valide resultaten geeft voor de beschreven toepassing.
  • Het vaststellen van de geschiktheid van de methode en het autoriseren van de uitslagen vindt plaats door, of onder supervisie van, geregistreerde arts-microbiologen.
  • Het laboratorium en de daarbij behorende specialisten worden periodiek gevisiteerd door de Algemene Visitatiecommissie medische microbiologie van de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM).
  • Het laboratorium handelt conform de Nederlandse wetgeving met betrekking tot informatiebeveiliging en privacybescherming om zo te bewerkstelligen dat persoonlijke informatie over patiĆ«nten alleen inzichtelijk/herkenbaar is voor diegene voor wie dat uit professioneel oogpunt van belang is.
  • Het Streeklab Haarlem is een donortestlab. Dit betekent dat het Streeklab Haarlem beschikt over een vergunning voor het testen van lichaamsmateriaal voor donatie. Deze vergunning heeft registratienummer 6868L/VD. In het kader van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal is het Streeklab Haarlem bevoegd om testen uit te voeren ten behoeve van diagnostiek op Chlamydia, CMV, EBV, Hepatitis B en C, HIV 1 en 2, Malaria, Syphilis en Toxoplasmose.
Versie januari 2020