Deze website is eigendom van de stichting Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland, verder te noemen “Streeklab Haarlem”.

De informatie die u op deze website vindt is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen en u dient deze informatie niet als advies te beschouwen. Streeklab Haarlem is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website.

Informatie van deze website mag zonder toestemming overgenomen worden in druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, mits met bronverwijzing: “© website Streeklab Haarlem”. De website bevat informatie (gegevens, foto’s, grafische voorstellingen en andere materialen) die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht wordt beschermd.

Op het moment dat u deze website bezoekt worden er cookies op uw computer geplaatst, hierover leest u meer in onze privacyverklaring.

Wanneer u informatie verzendt aan Streeklab Haarlem via e-mail of via de formulieren op deze website, dan is deze informatie niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Uiteraard behandelt Streeklab Haarlem uw persoonsgegevens met zorg.