Wat is restmateriaal?

Streeklab Haarlem voert onderzoek uit op bloed, urine, feces en ander lichaamsmateriaal dat dat op verzoek van uw behandelaar is opgestuurd naar ons laboratorium voor onderzoek.

Nadat het onderzoek is uitgevoerd, blijft vaak nog een kleine hoeveelheid van het materiaal over. Dit wordt “restmateriaal” genoemd.

Restmateriaal wordt bewaard

  • om eventuele aanvullende diagnostiek te kunnen uitvoeren, als uw aanvrager bijvoorbeeld extra onderzoek nodig heeft om een diagnose te kunnen stellen
  • ter bewaking en verbetering van de kwaliteit van de diagnostiek van het onderzoek waarvoor het materiaal is afgenomen, bijvoorbeeld in de vorm van kwaliteitscontroles
  • voor wetenschappelijke doeleinden.

De wetgeving gaat ervan uit dat het restmateriaal gebruikt mag worden voor wetenschappelijke doeleinden, tenzij u hiertegen bezwaar heeft aangetekend. Restmateriaal dat niet meer wordt gebruikt, wordt na verloop van tijd zorgvuldig en gecontroleerd afgevoerd en vernietigd.

Waarom wordt restmateriaal gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek?

Vrijwel al onze kennis over ziekte en gezondheid is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek levert kennis om betere diagnoses te stellen, ziekten te voorkomen en ziekten te behandelen. Restmateriaal is nodig om dit onderzoek te kunnen uitvoeren.

Hoe en met wie doet Streeklab Haarlem wetenschappelijk onderzoek met restmateriaal?

Voor wetenschappelijk onderzoek kunnen onderzoekers gebruik maken van anoniem of van gecodeerd restmateriaal. Hierdoor kunnen uw persoonlijke gegevens door de onderzoeker niet worden achterhaald. Een onderzoeker kan samenwerken met andere onderzoekers uit Nederland of uit het buitenland. Dit is nodig om van elkaar te kunnen leren.

Wat zijn de regels voor wetenschappelijk onderzoek met restmateriaal?

Streeklab Haarlem houdt zich aan de regels van de Code Goed Gebruik (2011). De Code Goed Gebruik is inmiddels opgegaan in de herziene Gedragscode Gezondheidsonderzoek (2022). 

De onderzoekers doen alleen onderzoek met gecodeerd of anoniem restmateriaal. Ook als een onderzoeker een artikel schrijft over wetenschappelijk onderzoek waarbij gebruik is gemaakt van uw lichaamsmateriaal, bent u nooit herkenbaar als persoon.

Wat gebeurt er als tijdens het onderzoek toevallig iets wordt ontdekt in restmateriaal?

De onderzoekers hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat bij toeval iets wordt ontdekt, dat van direct belang kan zijn voor uw gezondheid of de gezondheid van uw familieleden. Dit wordt een toevalsbevinding genoemd. Toevalsbevindingen worden gemeld aan een commissie van deskundigen. Deze commissie besluit op welke manier u geïnformeerd moet worden. Normaal gesproken zal de (huis)arts dit aan u laten weten.

Mag Streeklab Haarlem wel of geen gebruik maken van uw restmateriaal?

  • Als Streeklab Haarlem dat wel mag van u, hoeft u verder niets te doen. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat u er geen bezwaar tegen heeft dat wij uw restmateriaal geanonimiseerd kunnen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.
  • Als Streeklab Haarlem dat niet mag van u, kunt u bezwaar maken door het invullen van het “Bezwaarformulier nader gebruik van restmateriaal”. Het gesprinte, ingevulde en ondertekende document kunt u verzenden naar Streeklab Haarlem, Antwoordnummer 1622, 2000 VC Haarlem. Het is ook mogelijk om het geprinte, ingevulde en ondertekende document in te scannen en te mailen naar fg@streeklabhaarlem.nl

U hoeft de reden van uw bezwaar niet te vermelden.

Patiënten die zelf niet kunnen of mogen beslissen.

Het kan zijn dat u dit leest als begeleider of vertegenwoordiger van een patiënt. Bijvoorbeeld omdat u de ouder bent van een kind jonger dan 12 jaar, of de voogd van een verstandelijk beperkt persoon. In dat geval kunt u, als wettelijk vertegenwoordiger, namens de patiënt bezwaar maken. Dit kan op dezelfde wijze als hierboven beschreven. Minderjarigen tussen de 12 en 16 jaar oud kunnen zelf bezwaar maken.

Wat zijn de gevolgen van wel of geen bezwaar maken?

Als u geen bezwaar maakt, kan uw restmateriaal gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden. Als u wel bezwaar maakt, mag het laboratorium uw restmateriaal niet gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden.

Uw eventuele bezwaar heeft vanzelfsprekend geen enkele consequentie voor de diagnostiek of de zorg die u ontvangt.