Infectiepreventie

Het Streeklab Haarlem werkt nauw samen met de afdeling infectiepreventie van de verschillende ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen waar diagnostisch onderzoek voor wordt verricht. Daarnaast hebben wij een samenwerkingsverband met Tensen & Nolte, die infectiepreventie op maat bieden. Zo kunnen wij bij een uitbraak van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) samen zorgen voor een zo goed mogelijke begeleiding: de omvang van de uitbraak wordt in kaart gebracht en de juiste stappen zullen genomen worden om verdere verspreiding zo snel mogelijk te voorkomen.

Hier vindt u de criteria die door het Streeklab Haarlem worden gehanteerd bij het vaststellen van BRMO.