Legionella

Als nationaal referentielaboratorium heeft onze Legionella-afdeling een belangrijke taak bij het opsporen en bestrijden van legionellose (veteranenziekte) in Nederland. Deze afdeling is ontstaan naar aanleiding van de uitbraak van de veteranenziekte op de Westfriese Flora in Bovenkarspel in 1999, waarbij het Streeklab Haarlem toen betrokken was in verband met de bronopsporing.

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft het Streeklab Haarlem geaccrediteerd voor het afnemen en analyseren van watermonsters op de aanwezigheid van Legionella. Hiertoe behoren ook het verzorgen van (eind)rapportages en het bewaren van eventueel geïsoleerde Legionella stammen.

Wij kunnen tevens adviseren bij het opstellen en uitvoeren van een risicoanalyse, controle van bestaande beheersplannen, het opstellen van nieuwe beheersplannen en het verzorgen van technisch advies bij normoverschrijdingen. Voor meer informatie zie: www.legionellaplatform.nl.