Legionella

Onze Legionella-afdeling maakt onderdeel uit van het netwerk van medisch-microbiologische referentielaboratoria die worden aangestuurd door het RIVM. Deze afdeling heeft dus niet alleen regionaal, maar ook landelijk een belangrijke functie. Deze functie behelst onder andere opsporing en bestrijding van legionellose (veteranenziekte) .

Daarnaast heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) het Streeklab Haarlem geaccrediteerd voor het afnemen en analyseren van watermonsters op de aanwezigheid van Legionella. Hiertoe behoort ook het verzorgen van (eind)rapportages en het bewaren van eventueel geïsoleerde Legionella-stammen.

Wij kunnen tevens adviseren bij het opstellen en uitvoeren van een risicoanalyse, controle van bestaande beheersplannen, het opstellen van nieuwe beheersplannen en het verzorgen van technisch advies bij normoverschrijdingen. Voor meer informatie en conctact zie: www.legionellaplatform.nl.