Moleculaire biologie

De afdeling moleculaire biologie spoort micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels en parasieten) op in patiëntmateriaal met behulp van technieken die de aanwezigheid van DNA aantonen. Daarnaast verrichten wij ook de volgende onderzoeken:

  • Moleculaire resistentiebepaling (ESBL, MRSA, CPE, VRE)
  • Het versneld screenen van grote aantallen patiënten op BRMO in het kader van uitbraken (MRSA, CPE, VRE).
  • Het typeren van micro-organisme door middel van AFLP, MLST, cgMLST en WGS.
  • Klinisch-chemische en pathologische bepalingen waarbij mutaties in het DNA worden onderzocht
  • Microbioom onderzoek

Wij denken graag met u mee als u een specifieke vraag heeft waarvan u denkt dat deze met onze moleculair biologische technieken beantwoord kan worden. U kunt contact opnemen met servicedesk@streeklabhaarlem.nl voor meer informatie.