Serologie

De afdeling Serologie zoekt in bloed of liquor naar afweerstoffen tegen bacteriën of virussen. De hoeveelheid en soort antistoffen (antilichaam titer) in het bloed is een maat om te bepalen of en wanneer een infectie heeft plaatsgevonden. Het is van belang te realiseren dat alleen de antistoffen worden aangetoond en niet de ziekteverwekker zelf. Na vaccinatie ontstaan bijvoorbeeld ook antistoffen, hoewel er dan geen infectie is geweest.