Epidemiologie

Onze afdeling epidemiologie draagt zorg voor de begeleiding van klinisch, wetenschappelijk onderzoek in opdracht van bijvoorbeeld (universitaire) ziekenhuizen. Dit onderzoek wordt veelal uitgevoerd binnen de afdeling Research. Daarnaast analyseert de afdeling antibiotica resistentiecijfers ten behoeve van het diagnostisch toets overleg, een periodieke intercollegiale toetsing waarbij huisartsen feedback krijgen over hun aanvraaggedrag.

Verder is de afdeling nauw betrokken bij de Bronopsporings-Eenheid Legionella (BEL), een samenwerkingsverband met het RIVM.

Griep

Flucloxacilline | Staphylococcus aureus

Clindamycine | Staphylococcus aureus

Ciprofloxacine | Staphylococcus aureus