Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO)

Het Streeklab Haarlem hanteert onderstaande criteria voor de definities van bijzonder-resistente micro-organismen (BRMO). De criteria zijn gebaseerd op de landelijke richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP).

Als bij een patiënt een BRMO wordt gevonden, kan dit, afhankelijk van het gevonden micro-organisme én de antibiotica waar het micro-organisme resistent tegen is, een indicatie zijn voor isolatie van de patiënt. De indicatie voor isolatie wordt vastgesteld door de afdeling Infectiepreventie in de verschillende instellingen.

In onderstaande tabellen worden de criteria voor BRMO aangegeven. Er is sprake van een BRMO als de bacterie:

A: Resistent is tegen het betreffende antibioticum.

B: Resistent is tegen antibiotica uit tenminste twee van de aangeduide antibioticagroepen.

C: Resistent is tegen antibiotica uit tenminste drie van de aangeduide antibioticagroepen.

Enterobacteriaceae

ESBL Quinolonen Aminoglycosiden Carbapenems
A B B A

Non-fermentatieve Gram-negatieve staven

Stenotrophomonas
maltophilia
Acinetobacter spp. Pseudomonas
aeruginosa
Overige
Ceftazidime niet van toepassing B C C
Quinolonen niet van toepassing B C C
Aminoglycosiden niet van toepassing B C C
Carbapenems niet van toepassing A C C
Piperacilline/
Tazobactam
niet van toepassing niet van toepassing C C
 Contrimoxazol A niet van toepassing niet van toepassing niet van toepassing

Gram-positieve kokken

Penicilline Amoxicilline Vancomycine MRSA
Staphylococcus aureus niet van toepassing niet van toepassing A (VRSA) A
Streptococcus pneumoniae A niet van toepassing A niet van toepassing
Enterococcus faecium niet van toepassing B B niet van toepassing

Verklarende woordenlijst:

Aminoglycosiden groep van antibiotica, waaronder gentamicine, tobramycine en amikacine
Carbapenems groep van antibiotica, waaronder meropenem en imipenem
Enterobacteriaceae groep van fermentatieve, Gram-negatieve staven. Hieronder vallen o.a. Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Enterobacter en Citrobacter.
ESBL verzamelnaam voor extended-spectrum beta-lactamase. Deze enzymen hydrolyseren cefalosporines van de derde generatie
MRSA Methicilline resistente Staphylococcus aureus. Per definitie draagt deze bacterie het mecA gen, dat de bacterie resistent maakt tegen alle beta-lactam antibiotica zoals penicillines en cefalosporines
Quinolonen groep van antibiotica, waaronder ciprofloxacine en norfloxacine
VRSA Vancomycine resistente Staphylococcus aureus