Diagnostiekwijzer: Moleculair

Moleculair

Informatie over af te nemen materiaal en de wijze van insturen vindt u in onderstaand overzicht. Neem voor onderzoek dat niet is opgenomen in dit overzicht contact op met de arts-microbioloog, om te overleggen over de mogelijkheid tot uitvoeren van het onderzoek en eventuele speciale verzendcondities van materialen.

* De bepaling met een asterisk wordt uitgevoerd door een extern laboratorium. Voor wat betreft de uitvoering, valt deze test niet onder onze accreditatie.

Micro-organisme Bartonella henselae (Kattenkrabziekte)
Verzendmedium Steriele container
Materiaal Lymfeklierbiopt
Interpretatie / opmerkingen
Micro-organisme Bordetella pertussis/parapertussis( Kinkhoest)
Verzendmedium Nasofarynxwat of steriele container
Materiaal Uitstrijk nasofarynx, sputum
Interpretatie / opmerkingen
Micro-organisme Chlamydia trachomatis
Verzendmedium eswab met rozedop of steriele container
Materiaal Eerste straals urine, Uitstrijk anus, cervix, vagina, urethra, lochia, oog; trachea-aspiraat (neonaten)
Interpretatie / opmerkingen
Micro-organisme Legionella
Verzendmedium Steriele container
Materiaal Sputum, bronchusspoelsel; biopt
Interpretatie / opmerkingen Indien geen sputum beschikbaar graag diepe keelwat insturen
Micro-organisme Bacterie species determinatie
Verzendmedium Plaat of steriele container
Materiaal Rein kwee
Interpretatie / opmerkingen Determinatie d.m.v. 16S sequentie analyse
Micro-organisme HBV viral load
Verzendmedium Steriele container
Materiaal EDTA plasma
Interpretatie / opmerkingen Wordt alleen uitgevoerd op aanvraag van HBV behandelaar.
Micro-organisme HCV detectie
Verzendmedium Steriele container
Materiaal EDTA plasma of serum
Interpretatie / opmerkingen Indien positief, dan volgt automatisch HCV genotypering.
Micro-organisme HCV genotypering
Verzendmedium Steriele container
Materiaal EDTA plasma of serum
Interpretatie / opmerkingen
Micro-organisme HCV viral load
Verzendmedium Steriele container
Materiaal EDTA plasma
Interpretatie / opmerkingen Wordt alleen uitgevoerd op aanvraag van HCV behandelaar.
Micro-organisme HIV resistentie bepaling
Verzendmedium Steriele container
Materiaal EDTA plasma
Interpretatie / opmerkingen Wordt alleen uitgevoerd op aanvraag van HIV behandelaar.
Micro-organisme HIV viral load
Verzendmedium Steriele container
Materiaal EDTA plasma
Interpretatie / opmerkingen Wordt alleen uitgevoerd op aanvraag van HIV behandelaar.
Micro-organisme HSV 1 en 2
Verzendmedium Steriele container
Materiaal liquor, genitale swab of blaasjesvocht
Interpretatie / opmerkingen
Micro-organisme Respiratoir pakket (MLPA)
Verzendmedium Steriele container
Materiaal nasopharynx spoelsel, sputum, keelwat, BAL
Interpretatie / opmerkingen
Micro-organisme Mycobacterie species
Verzendmedium Steriele container
Materiaal sputum, biopt, BAL, liquor
Interpretatie / opmerkingen Getest wordt voor pathogene mycobacterie species. De test kan alleen uitgevoerd worden op een positieve kweek.
Micro-organisme Mycobacterium tuberculosis
Verzendmedium Steriele container
Materiaal sputum, biopt, liquor
Interpretatie / opmerkingen
Micro-organisme Neisseria gonorrhoeae
Verzendmedium eswab met roze dop
Materiaal Eerste straals urine, Uitstrijk anus, cer-vix, vagina, urethra, lochia, keel
Interpretatie / opmerkingen Wordt samen met Chlamydia trachomatis uitgevoerd.
Micro-organisme Schimmel en gist species determinatie
Verzendmedium Plaat of steriele container
Materiaal rein kweek
Interpretatie / opmerkingen
Micro-organisme Shigatoxin producing Escherichia coli (STEC)
Verzendmedium Steriele container
Materiaal faeces
Interpretatie / opmerkingen O157 is de meest bekende STEC.
Micro-organisme MRSA sneltest
Verzendmedium eswab met roze dop
Materiaal neus, keel, perineum of wond swab
Interpretatie / opmerkingen Sneltest voor MRSA dragerschap. Wordt alleen toegepast bij risicopatiƫnten. De test wordt altijd cito uitgevoerd.
Micro-organisme Trichomonas vaginalis
Verzendmedium eswab met roze dop of steriele container
Materiaal Eerste straals urine, Uitstrijk anus, cervix, vagina, urethra, lochia
Interpretatie / opmerkingen
Micro-organisme Trophyrema whipplei
Verzendmedium Steriele container
Materiaal Faeces, biopt, liquor
Interpretatie / opmerkingen