Diagnostiekwijzer

In de diagnostiekwijzer vindt u alle onderzoeken die bij Streeklab Haarlem aangevraagd kunnen worden, met informatie over indicaties, aanvragen, in te sturen materialen, gebruikte technieken en doorlooptijden. De diagnostiekwijzer is ingedeeld in groepen micro-organismen, die hieronder gekozen kunnen worden. Zorg bij het opsturen van materialen ervoor dat deze niet lekken en op de juiste wijze zijn verpakt. Voor een juiste afhandeling van de aanvraag is het belangrijk om de gegevens van de patiënt, aanvrager, materiaal en het gewenste onderzoek te vermelden. Vermeld relevante klinische gegevens, deze worden bij het beoordelen van aanvragen gebruikt om de diagnostiek af te stemmen op de specifieke situatie van de patiënt.