Meldingsplichtige ziekten

Sommige infectieziekten kunnen een gevaar zijn voor de volksgezondheid. De aanvragend arts en het laboratorium zijn in die gevallen verplicht om melding te maken bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). Hoe snel er gemeld moet worden, is afhankelijk van het betreffende micro-organisme.

Groep A: direct melden bij vermoeden:

 • MERS-coronavirus
 • Pokken
 • Polio
 • Severe acute respiratory syndrome (SARS)
 • Virale hemorragische koorts

Groep B1: Melden indien vastgesteld binen 24 uur:

 • Humane infectie met dierlijk influenzavirus
 • Difterie
 • Pest
 • Rabiës
 • Tuberculose

Groep C2: Melden bij vaststelling, binnen 1 werkdag:

 • Antrax
 • Bof
 • Botulisme
 • Brucellose
 • Buiktyfus (typhoid fever)
 • Carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE)
 • Cholera
 • Chikungunya (alléén meldingsplichtig in Caribisch Nederland: Bonaire, St. Eustatius, Saba)
 • Ziekte van Creutzfeldt-Jakob (klassieke)
 • Ziekte van Creutzfeldt-Jakob (variant)
 • Dengue (alléén meldingsplichtig in Caribisch Nederland: Bonaire, St. Eustatius, Saba)
 • Gele koorts
 • Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie
 • Hantavirusinfectie
 • Hepatitis A (recent opgelopen)
 • Hepatitis B (recent opgelopen)
 • Hepatitis C (recent opgelopen)
 • Kinkhoest
 • Legionellose
 • Leptospirose
 • Listeriose
 • Malaria
 • Mazelen
 • Meningokokkenziekte
 • MRSA-infectie (clusters buiten het ziekenhuis)
 • Invasieve pneumokokkenziekte bij kinderen t/m 5 jaar
 • Paratyfus
 • Psittacose
 • Q-koorts
 • Rubella
 • Shigatoxineproducerende Escherichia coli /enterohemorragische Escherichia coli-infectie (STEC)
 • Shigellose
 • Invasieve groep A-streptokokkeninfectie
 • Tetanus
 • Trichinose
 • Tuberculose
 • Tularemie
 • West-Nilevirus
 • Voedselinfectie voor zover vastgesteld bij 2 of meer patiënten met een onderlinge relatie wijzend op voedsel als bron
 • Zikavirus (tijdens zwangerschap of gecompliceerde infectie)

Zie hiervoor tevens de site van RIVM of de site van de GGD Hollands midden.