Tarievenlijst

De tarievenlijst van het Streeklab Haarlem geeft een indicatie van de kosten bij onderzoek dat veel aangevraagd wordt. Deze kosten bestaan uit een basistarief voor het soort onderzoek en eventueel aanvullende kosten voor vervolgonderzoek bij een positieve uitslag. Deze tarievenlijst is gebaseerd op de NZa-tarievenlijst.

Let op: Door afspraken met verschillende zorgverzekeraars kunnen tarieven die op de rekening staan lager zijn dan in de tarievenlijst van Streeklab Haarlem staan weergegeven.

Tarievenlijst Eerstelijns diagnostiek Streeklab Haarlem 2024 (PDF)

Hoe wordt laboratoriumonderzoek berekend?
Bij laboratoriumonderzoek wordt afgenomen patiëntmateriaal zoals urine, bloed of ontlasting onderzocht op ziekteverwekkende micro-organismen.
De kosten voor een laboratoriumonderzoek zijn afhankelijk van:
– het soort onderzoek
– het aantal verrichtingen per onderzoek
– welke vervolgonderzoeken en/of testen er nodig zijn

Welke vervolgonderzoeken nodig zijn, is afhankelijk van de uitslag. Dat wordt pas gedurende het laboratoriumonderzoek duidelijk. U weet daardoor pas na afronding van het gehele onderzoek hoeveel u eventueel zelf moet betalen.
Een uitslag is negatief als er géén micro-organismen worden gevonden. Bij een positieve uitslag zijn er wel micro-organismen gevonden en is soms vervolgonderzoek nodig. Daardoor is het totaalbedrag van tevoren niet altijd bekend en kunnen de kosten hoger uitvallen.

Factuur laboratoriumonderzoek
Bij elke laboratoriumaanvraag wordt éénmaal het ordertarief in rekening gebracht, ongeacht het aantal ingestuurde materialen. Dit tarief is bedoeld om de kosten van het verwerken van de aanvraag te dekken.

Op een factuur kunnen dezelfde codes meerdere keren voorkomen. Dit komt omdat er verschillende soorten bacteriën kunnen groeien en er meerdere soorten antibiotica getest moeten worden op resistentie. Houdt u verder rekening met eventuele bijkomende kosten voor bloedafname en een mogelijke inhouding op uw verplichte eigen risico.

Vergoeding laboratoriumonderzoek
Niet al het laboratoriumonderzoek wordt standaard door de basisverzekering vergoed. Vraag daarom altijd van tevoren bij uw zorgverzekeraar na voor welke kosten u wel of niet verzekerd bent.

Heeft u vragen?
U kunt contact opnemen met:
– uw zorgverzekeraar met vragen over vergoeding, tarieven en eigen risico
– het Streeklab Haarlem met vragen over de factuur. Tijdens kantooruren op telefoonnummer 023-5307802
– uw behandelend arts over het uitgevoerde onderzoek en de uitslag daarvan.