Het Streeklab Haarlem is het landelijk referentiecentrum voor Legionella. De afgelopen maand zijn er veel meldingen van legionellose ontvangen. De piek in het aantal meldingen in augustus past bij het gemiddelde seizoenspatroon in de afgelopen jaren. Er zijn vooral veel patiënten gemeld met eerste ziektedag in week 33 en 34 (12 – 24 augustus). Na een warme periode met regenval is het van belang om bij patiënten van middelbare leeftijd of ouder te denken aan een legionellose, ook als er geen recente reishistorie is.

De legionellabacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Als het water in hele kleine druppeltjes (nevel) in de lucht komt, kan iemand de bacterie inademen en besmet raken. Van nature komt de bacterie voor in grond en in water.

Diagnostiek
Legionella kan worden aangetoond door middel van kweek of PCR op sputum of een antigeen test op urine. De sensitiviteit van de kweek varieert afhankelijk van de ernst van het ziektebeeld. Daarnaast worden er bij het doormaken van een legionella-infectie specifieke antistoffen gevormd die na enkele weken aantoonbaar worden.