Onderzoekspartner

Het Streeklab Haarlem  werkt met verschillende partners samen bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan de missie en visie van het Streeklab Haarlem. Zo wordt klinisch wetenschappelijk onderzoek in opdracht van bijvoorbeeld (universitaire) ziekenhuizen op het Streeklab Haarlem gecoördineerd, begeleid en uitgevoerd.

Daarnaast heeft het Streeklab Haarlem een uitgebreide wetenschappelijke staf bestaande uit (gepromoveerde) artsen-microbioloog, medisch moleculair biologen, een parasitoloog, een internist-infectioloog en klinisch epidemiologen. Vanuit de wetenschappelijke staf worden zelf-geïnitieerde onderzoeken opgezet en uitgevoerd ten behoeve van de continue ontwikkeling en verbetering van de eigen producten en diensten.

Tenslotte is het Streeklab Haarlem door het RIVM-CIb aangewezen als Referentielaboratorium Legionella, en voert daarbij verschillende taken uit voor het Centrum Infectieziektebestrijding (RIVM-CIb) bij de Legionellabestrijding in Nederland. In dat kader is het Streeklab (vaak als initiator) betrokken bij wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitscontroles, evaluaties en validaties van bestaande of nieuw ontwikkelde technieken op het gebied van Legionella bronopsporing en diagnostiek.

Contact
Heeft u interesse in de mogelijkheden die het Streeklab Haarlem u kan bieden? Onze relatiebeheerders vertellen u graag meer, en zijn bereikbaar via servicedesk@streeklabhaarlem.nl