Diagnostisch toets overleg

Het Streeklab Haarlem kan een diagnostisch toets overleg (DTO) verzorgen op locatie. Dit is een vorm van nascholing voor een kleine groep aanvragers. In deze nascholing wordt persoonlijke feedback op het aanvragen van diagnostiek gecombineerd met het bespreken van de geldende richtlijnen. Met het verstrekken van spiegelinformatie wordt individueel inzichtelijk wat er wordt aangevraagd en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van collega’s binnen dezelfde discipline.

Als u een DTO aanmeldt bij de zorgverzekeraar heeft u onze AGB-code nodig: 50009055 (Streeklab Haarlem).

Inschrijfformulier Diagnostisch Toets Overleg

Een DTO kan worden aangevraagd met onderstaand aanvraagformulier. Als een ander tijdstip wenselijk is, kan dit worden gepland in overleg met de afdeling accountmanagement, te bereiken op 023-5307864 of via servicedesk@streeklabhaarlem.nl.

Tijdens het DTO over seksueel overdraagbare aandoeningen geeft de arts-microbioloog een overzicht van de meest voorkomende SOA’s in de huisartsenpraktijk en gaat in op de epidemiologie, pathogenese, diagnostiek en behandeling van deze aandoeningen.

NHG-Standaard: Het SOA-consult, M82

Fluor en bacteriële vaginose zijn veel voorkomende klachten bij vrouwen. Tijdens het DTO zal vooral de pathogenese, diagnostiek en behandeling van deze aandoeningen besproken worden.

NHG-Standaard: Fluor vaginalis, M38

Urineweginfecties zijn de meest voorkomende infecties in de huisartsenpraktijk. Het DTO richt zich op de diagnostiek en behandeling van acute bacteriële infecties van de urinewegen zoals cystitis, pyelonefritis en acute prostatitis. Er wordt ook aandacht besteed aan de mogelijkheden en beperkingen van de uricult.

NHG-Standaard: Urineweginfecties, M05

Luchtweginfecties kunnen door verschillende virussen en bacteriën worden veroorzaakt. Diagnostiek naar deze verwekkers is niet altijd nodig en zinvol, terwijl behandeling veelal afhangt van de ernst van de klachten en de verwekker. Het DTO gaat in op de pathogenese, epidemiologie, diagnostische mogelijkheden en behandelindicaties van luchtweginfecties.

NHG-Standaard: Acuut Hoesten, M78

Het DTO besteedt aandacht aan de klinische presentatievormen van de ziekte van Lyme met nadruk op de diagnostische mogelijkheden, beperkingen en behandeling. Ook de epidemiologie komt aan bod en er wordt tevens aandacht besteed aan de controverse rondom dit ziektebeeld.

Geen specifieke NHG-Standaard. CBO-richtlijn Lymeziekte, 2013.

Het DTO behandelt de algemene principes van infectieserologie als diagnostisch middel. Hoe zit het met IgM en IgG? Wat zijn de meest voorkomende valkuilen bij de interpretatie van serologische uitslagen? Wat is het nut van vervolgbepalingen?

Geen specifieke NHG-standaard.

Gastritis (Helicobacter pylori)
Helicobacter pylori is een van de veroorzakers van maagklachten en een belangrijke veroorzaker van infectieuze gastritis. Het DTO gaat in op de epidemiologie, presentatie, diagnostiek en behandeling van deze infectieziekte.
NHG-standaard: Maagklachten, M36.

Parasitaire darminfecties
Dit DTO gaat uitgebreider in op darminfecties veroorzaakt door parasieten. Te denken valt aan infecties met Giardia lamblia, maar ook aan ernstige infecties
veroorzaakt door Entamoeba histolytica en de meer seizoensgebonden infecties door cryptosporidium. Dientamoeba fragilis komt ook ruim aan bod.
Geen specifieke NHG-Standaard.

Malaria en andere “vector-borne” parasitaire infecties

“Import-infectieziekten”zoals malaria, veroorzaakt door muggen of insecten, worden steeds vaker gezien. Tijdens het DTO gaat de parasitoloog in op de epidemiologie, klinische presentatie en behandeling van deze infecties en legt nadruk op de diagnostische mogelijkheden van deze, veelal in de tropen
voorkomende, aandoeningen.
Geen specifieke NHG-Standaard.

Virale hepatitis
Infectieuze hepatitis kan veroorzaakt worden door verschillende virussen zoals hepatitis-A, hepatitis-B en hepatitis-C virussen, maar ook door infecties met
herpesvirussen, zoals CMV en EBV. Dit DTO gaat in op de virale etiologie van hepatitis en de diagnostische mogelijkheden, met nadruk op de interpretatie van
deze virale diagnostiek.
NHG-Standaard: Virus hepatitis en andere leveraandoeningen, M22

ARBO-virus infecties: Dengue-, Chikungunya- en Zikavirus
Behalve malaria komen ook andere importziekten, veroorzaakt door ARBO-virussen zoals Dengue-, Chikungunya- en Zikavirus, steeds vaker voor. ARBO-virussen zijn virussen die door arthropoda (geleedpotigen, zoals muggen) worden overgedragen, vandaar de naam ARBO, wat staat voor “arthropod borne”. Het
DTO bespreekt de epidemiologie, klinische presentatie en diagnostiek van deze importziekten.
Geen specifieke NHG-Standaard.

Antibioticaresistentie
Ook in Nederland krijgen huisartsen steeds vaker te maken met resistente bacteriën, bijvoorbeeld bij urineweginfecties door ESBL producerende E. coli of huidinfecties met MRSA. Dit DTO verschaft een overzicht van de meest voorkomende resistente micro-organismen, de klinische betekenis in de huisartsenpraktijk en de behandelopties bij infecties met deze resistente bacteriën.
Geen specifieke NHG-Standaard.

Beruchte verwekkers van infectieuze gastro-enteritis zijn het Norovirus en de bacteriën Salmonella, Shigella en Campylobacter. Ook parasieten, zoals Giardia lamblia, kunnen gastro-enteritis veroorzaken. Dit DTO gaat in op de etiologie en de diagnostische mogelijkheden. Voor parasitaire darminfecties is er een aparte scholing die uitgebreider ingaat op infecties met Dientamoeba fragilis.

NHG-standaard: Acute Diarree, M34
NHG-standaard: Buikpijn bij kinderen, M100