Verrichtingen inclusief doorlooptijden

De doorlooptijd is de tijd tussen binnenkomst van een monster in ons laboratorium en vrijgave van de uitslag in ons computersysteem na autorisatie door de arts-microbioloog. Na de autorisatie worden de uitslagen zichtbaar in de systemen van huisartsen en ziekenhuizen. Een positieve kweek neemt meer tijd in beslag dan een negatieve kweek. Bij specifieke vragen of verzoeken kunt u met ons contact opnemen.

Algemene informatie

Weergegeven is de maximale doorlooptijd in werkdagen. Voor onderzoek dat uitgevoerd wordt op de afdelingen Moleculaire biologie en Serologie geldt dat materialen één dag vóór uitvoering van het onderzoek voor 17:00 uur ingeleverd moeten zijn bij Streeklab Haarlem.