Het team Relatiebeheer van Streeklab Haarlem is het eerste aanspreekpunt voor alle 1e en 2e lijns organisaties ten aanzien van de dienstverlening achter de diagnostiek zoals:

  • logistiek van monsters middels bodedienst
  • logistiek van monsters door gebruik te maken van verzendenveloppen
  • begeleiding van monsterstromen tijdens infectieziekte-uitbraken zoals bijvoorbeeld MRSA of norovirus
  • contacten met huisartsen, praktijkassistenten, verloskundigen en contactpersonen van verpleeg- en verzorgingshuizen
  • organiseren van DTO’s (Diagnostisch Toets Overleg), bij- en nascholingen
vacatureaccountmanager
korte omschrijving van de accountmanager
Rob de Vries
Rob de Vriesmanager inkoop en logistiek
Sinds eind 2014 is Rob leidinggevende van de medische administratie en manager inkoop & logistiek. Daardoor is hij de verbindende factor in het logistieke proces tussen de klant en het laboratorium. Heeft u vragen over inkoop of logistiek neem contact op met Rob via het telefoonnummer 023-5307878 of stuur een e-mail naar r.devries@streeklabhaarlem.nl.
Ingrid Bottenheft-Stam
Ingrid Bottenheft-Stamcoördinator servicedesk
Als u het Streeklab Haarlem belt krijgt u (meestal) Ingrid aan de lijn. Zij is onze coördinator servicedesk en zorgt dat u zo spoedig mogelijk door de juiste persoon te woord wordt gestaan.
Bert SchrijersBode
Bert is een van onze bodes die zorgdragen voor vervoer van de patiëntmaterialen en de verzendenveloppen.