Onderzoek op multi-resistente micro-organismen

Uw zorgverlener (huisarts, specialist of verloskundige) wil door het Streeklab Haarlem laten onderzoeken of u een multi-resistent micro-organisme bij u draagt.
In onderstaand overzicht treft u informatie over dit onderzoek aan.

Uw zorgverlener kan meerdere redenen hebben om uw materiaal te laten onderzoeken op BRMO (Bijzonder Resistente micro-organismen, zoals bijv. MRSA). Door onderzoek kan een besmetting met een bijzonder resistent micro-organismen worden geconstateerd of uitgesloten. Met het resultaat van het door ons uitgevoerde onderzoek heeft uw zorgverlener informatie om u de beste behandeling te kunnen geven.

heeft van uw zorgverlener een aanvraagformulier ontvangen. Op dit formulier staat informatie die wij nodig hebben om uw aanvraag te verwerken. Het kan zijn dat dit codes zijn die u niet herkent.

Het Streeklab Haarlem stuurt de uitslag naar uw zorgverlener. Die bepaalt op basis van de  combinatie van uw klachten en de uitslag(en) de vervolgstappen. De duur van het onderzoek kan verschillen. Voor een indicatie van de doorlooptijd van het onderzoek klikt u hier.

Niet al het laboratoriumonderzoek wordt standaard door de basisverzekering vergoed. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen of en hoeveel u zelf moet betalen.
De tarievenlijst van het Streeklab Haarlem geeft een indicatie van de kosten bij onderzoek dat veel aangevraagd wordt. Deze kosten bestaan uit een basistarief voor het soort onderzoek en eventueel aanvullende kosten voor vervolgonderzoek bij een positieve uitslag. Kijk voor meer informatie over de kosten van dit onderzoek bij tarieven.

Het Streeklab Haarlem houdt zich aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie hierover vindt u onder privacyverklaring Streeklab Haarlem.

Materiaal dat na uitvoering van de aangevraagde onderzoeken is overgebleven, kan worden gebruikt voor het verbeteren of uittesten van onze diagnostiek. Voordat uw materiaal hiervoor gebruikt wordt, wordt het materiaal geanonimiseerd, waardoor de resultaten niet tot u te herleiden zijn.