Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen2018-08-24T14:43:59+00:00

Veelgestelde vragen

Wie kan materiaal insturen naar het laboratorium?2018-06-21T09:50:59+00:00

Onderzoeken kunnen alleen worden aangevraagd door huisartsen, specialisten van ziekenhuizen, verpleeghuizen, verloskundigen en GGD-en.

Het kan zijn dat u een ‘verzendenvelop’ van uw arts heeft meegekregen om zelf uw materiaal af te nemen of te versturen. U kunt deze in de brievenbus van PostNL doen, afgeven op het Streeklab Haarlem zelf (Boerhaavelaan 26, Haarlem) of in de metalen brievenbussen in de hal van het Rode Kruis Ziekenhuis (?), Spaarne Gasthuis, locatie Haarlem-Noord, Haarlem-Zuid en Hoofddorp.

Wat gebeurt er met de uitslag van het onderzoek?2018-06-21T10:06:02+00:00

De uitslag van het onderzoek wordt alleen aan de aanvrager van het onderzoek (meestal uw behandelend arts) gestuurd.

Hoe lees ik mijn factuur?2018-06-21T14:10:35+00:00

Uw factuur bestaat uit een aantal onderdelen. Hieronder geven we in het kort informatie over de opbouw van een factuur.

Onze tarieven zijn gebaseerd op de NZa tarievenlijst. Dit zijn de landelijke tarieven die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opstelt voor declaraties van laboratoriumdiagnostiek. Het Streeklab Haarlem gebruikt deze codes om de diagnostiek bij de verzekeraar te declareren. De tarievenlijst bestaat uit basisverrichtingen. Een aanvraag voor diagnostiek naar infectieziekten kan uit meerdere basisverrichtingen bestaan.

Bij een aanvraag voor een (gewone) kweek vindt er bijvoorbeeld eerst een bacteriële kweek plaats. Als er vervolgens bacteriën groeien, vindt er een determinatie en meerdere resistentiebepalingen plaats. Zo wordt bepaald welke bacterie het is, en met welke antibiotica de bacterie behandeld kan worden. De kosten voor een gewone kweek zijn afhankelijk van het soort materiaal (dit bepaalt het aantal kweekmedia dat gebruikt moet worden) en of de test positief of negatief is (dit bepaalt of er een bacterie gedetermineerd moet worden, of er een resistentie bepaald moet worden, of er aanvullende testen nodig zijn etc.). De gebruikte codes zijn terug te vinden in de NZa-tarievenlijst.

Bij elke aanvraag (ongeacht om hoeveel monsters het gaat) wordt 1x het ordertarief in rekening gebracht en eventueel een toeslag. Dit is om de kosten van het verwerken van de aanvraag te dekken. Dit is voor materialen die op één dag worden ingeleverd, 1x voor alle monsters die op die dag worden ingeleverd (codes 79991 en 79990).

Worden de kosten door mijn ziektenkostenverzekering vergoed?2018-06-21T14:12:02+00:00

Laboratoriumonderzoek op verzoek van uw (huis)arts valt onder verzekerde zorg, maar komt in eerste instantie ten laste van uw eigen risico. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Titel

Ga naar de bovenkant