Elektronisch orderen

Streeklab Haarlem maakt sinds 2016 gebruik van ZorgDomein, een elektronische ordermodule. Streeklab Haarlem heeft dit systeem in samenwerking met haar coalitiepartners Spaarne Gasthuis, Atalmedial en GGZinGeest in gebruik genomen.

Het digitale aanvraagformulier toont direct welk patiëntenmateriaal bij welke bepaling afgenomen moet worden. Met behulp van pop-ups en aanvullende opmerkingen kan nu veel meer informatie beschikbaar worden gesteld. U kunt zowel infectieserologie als medische microbiologie in één keer aanvragen.

Hoe werkt het e-orderen van medische microbiologie in ZorgDomein? In vier stappen kunt u een e-order in ZorgDomein plaatsen. In de Instructiefolder Zorgdomein staat precies beschreven hoe u dit kunt doen.

Wat verandert er met e-orderen?
Voor een medisch microbiologische order is een patiëntbericht een vereiste. Streeklab Haarlem heeft dit bericht nodig om de materiaalidentificatie te kunnen uitvoeren. Stuur dit patiëntbericht altijd samen met het afnamemateriaal naar het Streeklab Haarlem of geef het aan de patiënt mee voor de bloedafname.

Op het patiëntbericht staat uitsluitend het soort afgenomen materiaal. De uit te voeren bepalingen worden niet vermeld. Per soort afnamemateriaal krijgt uw patiënt een patiëntbericht mee. Het kan dus voorkomen dat uw patiënt bij onderzoek op verschillende materialen meerdere patiëntberichten ontvangt.