Deze Ā verzendenvelop voor onderzoek op BRMO (Bijzonder Resistente micro-organismen), waaronder MRSA (Methicilline Resistente Staphylococcus aureus) bevat 3 keer de afgebeelde roze ESwab.