Sinds 16 maart 2020 maken wij officieel deel uit van het Nederlandse netwerk van opschalingslaboratoria voor diagnostiek naar het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2/COVID-19. De laatste keer dat van het landelijke opschalingsnetwerk gebruik is gemaakt, was tijdens de A(H1N1) pdm09 pandemie van influenza in 2009.

Streeklab Haarlem speelt nu samen met de andere opschalingslaboratoria een centrale rol in de regionale diagnostiek tijdens de huidige epidemie. Al sinds 2 maart jl. verzorgen wij de diagnostiek naar het nieuwe coronavirus voor 7 ziekenhuislocaties en andere zorgverleners in Noord-Holland.

De test is los aan te vragen en wordt daarnaast ook opgenomen in het standaard respiratoire pakket (waarin o.a. ook influenzavirus, RSV en de jaarlijks voorkomende humane “normale” coronavirussen 229E, OC43, NL63 en HKU1 zitten). SARS-CoV-2 zal apart van deze “normale” coronavirussen worden gerapporteerd.
Diagnostiek naar COVID-19/SARS-CoV-2 kan worden aangevraagd op respiratoire materialen middels een Eswab. Onderzoek op bloed is (vooralsnog) niet beschikbaar.

Dankzij onze rol als opschalingslaboratorium zullen wij beter in staat zijn om onze zorgpartners in de regio te blijven ondersteunen en de continuïteit van onze dienstverlening zo goed mogelijk te behouden bij de bestrijding van deze pandemie.