De Landelijke Richtlijn Prikaccidenten is vernieuwd. In deze richtlijn is beschreven welke stappen genomen moeten worden als er een seks, prik- of bijtaccident plaatsvindt met iemand met hepatitis B, hepatitis C en hiv. In de nieuwe versie staat dat als iemand met hiv een viral load van minder dan 200 kopieën/ml heeft, hiv niet overgedragen kan worden door een seks, prik- of bijtaccident.

Prikaccident
In het geval van een seks, prik- of bijtaccident kunt u altijd contact opnemen met de dienstdoende arts-microbioloog van het Streeklab Haarlem voor de risicoinschatting, het brononderzoek en eventuele profylaxe.