Per 1 juli 2019 wordt een meldingsplicht (groep C) voor het aantreffen van carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae (CPE) in de Wet publieke gezondheid opgenomen. CPE vormen een dreiging voor de volksgezondheid doordat de behandelmogelijkheden van infecties uitermate beperkt zijn. In Nederland komt CPE nog weinig voor, maar in andere delen van de wereld komen infecties en dragerschap met CPE steeds meer voor. Hierdoor neemt de kans op introductie in Nederland toe. Het is belangrijk om CPE snel op te sporen en als deze wordt aangetroffen ervoor te zorgen dat verspreiding naar andere mensen wordt voorkomen.

Meldingscriteria
Een persoon met een voor het eerst vastgestelde kolonisatie (dragerschap) of infectie met een CPE, waarbij de carbapenemaseproductie fenotypisch of genotypisch wordt vastgesteld.

Rapportage
Het Streeklab Haarlem vermeldt bij een kweekuitslag altijd of het om een bijzonder resistent micro-organisme (BRMO) en of deze meldingsplichtig is. Indien de kweekuitslag voldoet aan de meldingscriteria zal het Streeklab Haarlem altijd een kopie rapport naar de GGD sturen.