Gezien de recente, forse toename van het aantal aanvragen kan het voorkomen dat de doorlooptijden enigszins oplopen. Wij geven daarbij prioriteit aan de patiënten van ziekenhuizen, zorginstellingen, huisartsen en hun zorgmedewerkers, en de prioritaire teststroom van de GGD.