Streeklab Haarlem verzorgt sinds 2 maart jl. de diagnostiek naar COVID-19/SARS-CoV-2 voor 7 ziekenhuislocaties en andere zorgverleners in Noord-Holland.

Vooralsnog kunnen wij de hoeveelheid monsters die nu –naast onze gebruikelijke diagnostiek- op ons lab worden aangeboden, tijdig verwerken en rapporteren. Wij monitoren dagelijks in hoeverre we voldoende materiaal en bezetting hebben om dit voor al onze diagnostiek te blijven garanderen.

In tegenstelling tot wat in de media gesuggereerd wordt, loopt Streeklab Haarlem een kleiner risico op tekorten aan testmateriaal, aangezien wij niet afhankelijk zijn van kant en klare commerciële testkits en dus bij meerdere toeleveranciers terecht kunnen, mocht dat nodig zijn. Daarnaast hebben we onze minimale voorraden verhoogd en zullen we -bij toenemende vraag- een prioritering binnen onze monsterstroom gaan instellen.