Wereldwijd worden bacteriën steeds ongevoeliger voor antibiotica. Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) komen in Nederland gelukkig weinig voor. De meest bekende zijn ESBL, CPE, MRSA en VRE. Als uw patiënt tijdens een verblijf in het buitenland medische hulp nodig heeft gehad, kan het zijn dat hij of zij drager is geworden van een van deze resistente bacteriën.

Voor opname in het ziekenhuis wordt altijd gericht gevraagd naar het risico op dragerschap van BRMO. Risicofactoren zijn onder andere:

  • patiënten die minder dan twee maanden geleden langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis werden verpleegd ongeacht waarvoor ze daar opgenomen waren;
  • patiënten die minder dan twee maanden geleden korter dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis werden verpleegd en daar geopereerd werden of/en drains of een urinekatheter hadden, geïntubeerd werden, chronische infecties, persisterende huidlaesies, open wonden, abcessen of furunkels hadden.

Dit betekent dat er bij deze patiënten vóór de opname een buitenlandscreening wordt gedaan waarbij niet alleen wordt gekeken naar MRSA maar ook naar ESBL, CPE, VRE. Controleer dat de herkomst van het materiaal: keel, neus of perineum, duidelijk op het materiaal vermeld staat. Indien gewenst, kan MRSA met een PCR sneltest worden uitgevoerd.

Bij vragen over BRMO kunt u altijd terecht bij de arts-microbioloog van Streeklab Haarlem of de deskundige infectiepreventie van het ziekenhuis waar u naar verwijst.