Algemene informatie Zorgdomein

Streeklab Haarlem start e-orderen medische microbiologie voor huisartsen
Het zal u niet ontgaan zijn. Vanaf 2 mei 2016 is ZorgDomein operationeel voor zowel Streeklab Haarlem als haar coalitiepartners Spaarne Gasthuis, Atalmedial en GGZinGeest. De instructieavonden waarin geoefend kan worden met e-verwijzen, e-orderen en e-teleconsultatie worden druk bezocht. ZorgDomein is in nu uitsluitend nog beschikbaar voor huisartsen. In de toekomst zullen daar andere zorgverleners, zoals verloskundigen, bij komen.

Zinnig en zuinig e-orderen met ZorgDomein
Het e-orderen van medisch microbiologische diagnostiek maakt het mogelijk om symptoomgericht, zinnig en zuinig aanvragen van microbiologische diagnostiek te bevorderen. Het digitale aanvraagformulier toont direct welk patiëntenmateriaal bij welke bepaling afgenomen dient te worden. Met behulp van pop-ups en aanvullende opmerkingen kan nu veel meer informatie beschikbaar worden gesteld. U kunt zowel infectieserologie als medische microbiologie in één keer aanvragen. Daarnaast werkt u altijd met het meest actuele aanvraagformulier.

Of het ook sneller werkt? Dat mag u in de praktijk zelf beoordelen. Het switchen tussen medisch microbiologische aanvraagformulieren en die van klinische chemie verloopt snel en eenvoudig. Wij hebben gemeend dat de kwaliteitsslag die we met ZorgDomein kunnen maken voldoende is om de definitieve stap naar e-orderen te zetten. Let wel; het e-orderen is nog volop in ontwikkeling. Constateert u onvolkomenheden (bijvoorbeeld een ICPC-code die niet goed geadresseerd is), aarzel dan niet om dit aan ons te melden. Juist uw input is nodig om het e-orderen nog verder te optimaliseren.

Hoe werkt het e-orderen van medische microbiologie in ZorgDomein? In vier stappen kunt u een e-order in ZorgDomein plaatsen. In de handleiding e-orderen van medisch microbiologisch onderzoek staat precies beschreven hoe u dit kunt doen.

Wat verandert er met e-orderen?
Voor een medisch microbiologische order is een patiëntbericht een vereiste. Streeklab Haarlem heeft dit bericht nodig om de materiaalidentificatie uit te kunnen voeren. Stuur dit patiëntbericht altijd samen met het afnamemateriaal naar het Streeklab Haarlem of geef het aan de patiënt mee voor de bloedafname.

Op het patiëntbericht staat uitsluitend het soort afgenomen materiaal. De uit te voeren bepalingen worden niet vermeld. Per soort afnamemateriaal krijgt uw patiënt een patiëntbericht mee. Het kan dus voorkomen dat uw patiënt bij onderzoek op verschillende materialen meerdere patiëntberichten ontvangt.

Go To Top