Cito aanvragen

 

Aanvragen voor cito infectieziektendiagnostiek dienen zonder uitzondering aangevraagd te worden bij de arts-microbioloog. De arts-microbioloog coördineert de afname van bloed, het transport en de uitvoering van de bepaling. Bij het indienen van een cito-aanvraag noteert u de indicatie, aan wie de uitslag moet worden doorgebeld én het telefoonnummer op het aanvraagformulier.

Cito-aanvraag tijdens kantooruren
Tijdens kantooruren belt u de dienstdoende arts-microbioloog op 023-5307800. Het materiaal kan naar het Streeklab Haarlem worden gebracht en worden afgegeven aan het loket van de medische administratie.

Cito-aanvraag buiten kantooruren
Buiten kantooruren en in het weekend neemt u contact op met de dienstdoende arts-microbioloog via portier van de ziekenhuizen Spaarne Gasthuis of Rode Kruis Ziekenhuis of via de ambulancedienst.De aanvrager draagt zorg voor het vervoer van het materiaal naar het Streeklab Haarlem. De arts-microbioloog roept de dienstdoende analist op. Het materiaal dient aan de dienstdoende analist van het Streeklab Haarlem afgegeven te worden.

Criteria voor cito aanvragen Grampreparaat
Indien een cito Grampreparaat gewenst is, wordt bij aanmelden van het cito-onderzoek beoordeeld of het cito-onderzoek de aard van de therapie bepaalt, of dat het in de dienst inzetten van de kweek ertoe leidt dat de kweekuitslag 24 uur eerder bekend is.
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

1. Buiten kantooruren in principe alleen steriele materialen, bij uitzondering ander materiaal. In
    de praktijk zijn Gramkleuringen in de dienst beperkt tot liquoren en gewrichtspunctaten.

2. Cito Grampreparaten worden ingezet tot 22.00 uur. Omdat bacteriën tijd nodig hebben om te
   groeien, kan bij later inzetten geen 24 uur winst behaald worden ten opzichte van inzetten in
   de 
routine. Dit criterium is met name van belang als de therapie niet afhankelijk is van het
   resultaat van het cito Grampreparaat.
 

Cito aanvragen serologische infectieziektendiagnostiek

Prikaccidenten:

    - Hepatitis B (te bepalen bij bron binnen 24 uur na accident, indien de anti-HBs titer bij
      ‘geprikte’ onbekend is of nooit hoger is geweest dan 10 IE/l);

    - HIV  (te bepalen bij bron binnen 2-24 uur na hoog-risico accident);

    - HCV  (te bepalen bij bron indien hoog-risico accident, echter géén cito bepaling).

Waterpokken contact zwangere:

    - VZV titer (te bepalen bij zwangere binnen 96 uur na blootstelling; kan doorgaans bepaald
      worden in reeds eerder afgenomen serum dat op het Streeklab bewaard wordt).

Koorts bij terugkomst uit endemisch malaria gebied:

     - Malaria

 Uiteraard kan in onderling overleg besloten worden om voor andere aanvragen dan hierboven beschreven, toch cito in behandeling te nemen.

 

 

 

 

Go To Top