Legionella

 

Instellingen waar de volksgezondheid een groot risico loopt als legionellabacteriën in het drinkwater worden aangetroffen, moeten voldoen aan de wettelijke eis op het gebied van Legionellapreventie. In het drinkwaterbesluit zijn onderstaande instellingen aangemerkt als zgn. 'prioritaire' instellingen:

 • Ziekenhuizen
 • Zorginstellingen
 • Zwembaden en sauna’s
 • Inrichtingen met een logiesfunctie (hotels, campings, e.d.)
 • Celinrichtingen en asielzoekerscentra
 • Truckstops

 

De eigenaar van een prioritaire instelling is verantwoordelijk en aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de Legionella wet- en regelgeving.Dat vereist een Legionellapreventieplan waarin wordt geregeld:

 • Het zorgen voor een actuele risicoanalyse
 • Het uitvoeren van de maatregelen volgens een beheersplan
 • Het periodiek nemen van watermonsters
 • Het bijhouden van een logboek
 • Het melden van een normoverschrijding van Legionella in drinkwater (100 kve/L of meer) bij ILT (meldingsplicht)
 • Het inlichten van de klanten/gebruikers bij een ernstige normoverschrijding van Legionella in drinkwater

 

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft Streeklab Haarlem geaccrediteerd voor het afnemen en analyseren van watermonsters op de aanwezigheid van Legionella. Deze accreditatie geldt zowel voor de Nederlandse richtlijn NEN 6265 als voor de internationale norm ISO 11731. Klik hier voor het overzicht van de scope van het Streeklab Haarlem.

 

Het Streeklab Haarlem kan in het kader van Legionella preventie het volgende bieden:

 • Bemonstering volgens de nationaal en internationaal geldende normen
 • Het analyseren van de watermonsters op Legionella volgens deze normen
 • Het dagelijks rapporteren van de analyseresultaten
 • Het bewaren van eventueel geïsoleerde Legionella stammen opdat er in een later stadium, indien vereist, aanvullende analyses en/of typeringen  kunnen worden uitgevoerd
 • Het verzorgen van een schriftelijke en elektronische eindrapportage

 

Het Streeklab Haarlem kan tevens adviseren bij het opstellen en uitvoeren van een risicoanalyse, controle van bestaande beheersplannen, het opstellen van nieuwe beheersplannen en het verzorgen van technisch advies bij normoverschrijdingen. Voor meer informatie zie: www.legionellaplatform.nl.

 

Go To Top