Op deze en onderliggende pagina’s vindt u uitgebreide informatie omtrent het taken pakket en de dienstverlening van het Streeklab Haarlem

Patiënten

Wat doet een microbiologisch laboratorium?
Het Streeklab Haarlem verricht onderzoek naar verwekkers van infectieziekten. Indien er een verwekker wordt gevonden, dan wordt ook gekeken voor welke geneesmiddelen (antibiotica) de verwekker gevoelig is, zodat uw behandelend arts het juiste middel kan voorschrijven. Dit onderzoek vindt plaats in patiëntenmateriaal zoals urine, ontlasting en bloed. In deze film wordt getoond wat we doen. 

Wie kan materiaal insturen naar het laboratorium?
Onderzoeken kunnen alleen worden aangevraagd door huisartsen, specialisten van ziekenhuizen, verpleeghuizen, verloskundigen en GGD-en. 

Wat gebeurt er met de uitslag?
De uitslag van het onderzoek wordt alleen aan de aanvrager van het onderzoek (meestal uw behandelend arts) gestuurd. Dit is conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Aanvragen van een onderzoek voor een passant
Passanten dienen met het Streeklab Haarlem contact op te nemen over de verrekening van de kosten van het laboratoriumonderzoek. 

Identificatieplicht
Zorgverleners en zorginstellingen zijn bij wet verplicht uw BurgerServiceNummer (BSN) te registreren. Hiermee wordt voorkomen dat er fouten ontstaan bij het uitwisselen van medische gegevens en bij het declareren van de kosten bij de zorgverzekeraars. Bij een bezoek aan het Streeklaboratorium Haarlem dient u zich daarom te legitimeren door uw paspoort, rijbewijs of ID-kaart te tonen. Een verzekeringspasje is hiervoor onvoldoende. Voor verdere informatie klik hier.

Go To Top