Veel gestelde vragen

Alle onderzoeken voor medische microbiologie vindt u in ZorgDomein onder het tabblad ‘Aanvragen 1e lijns diagnostiek’, onder Laboratorium.
Selecteer in het Overzicht zorgaanbod vervolgens Streeklab Haarlem.
Volg de instructies in de handleiding nauwkeurig op. Print het patiëntbericht en stuur dit samen met het afnamemateriaal naar Streeklab Haarlem of geeft het patiëntbericht aan uw patiënt mee.

 

Stuur een emailbericht naar info@streeklabhaarlem.nl met de naam en geboortedatum van de patiënt, het materiaal en het ZD-nummer. De voorziene order wordt dan in ons laboratoriuminformatiesysteem stopgezet.

 

Als u huisarts bent en u bent gevestigd in het adherentiegebied van het Streeklab Haarlem (postcode 1161 t/m 2211), dan kunt u zich aanmelden bij de SDSK (info@SDSK.nl). Huisartsen buiten deze regio kunnen zich aanmelden bij de servicedesk van ZorgDomein.

ZorgDomein is nog niet in staat geweest om het patiëntbericht voor de ingebruikname aan te passen aan de wensen van Streeklab Haarlem. Dit heeft onze aandacht en zal op termijn aangepast worden. Tot die tijd is deze melding voor uw patiënt niet van toepassing. Hij kan zijn afnamemateriaal op de gebruikelijke wijze naar het Streeklab Haarlem versturen.

Er staan geen bepalingen op omdat deze al digitaal via ZorgDomein naar het Streeklab Haarlem verstuurd zijn. Op het patiëntbericht wordt alleen het soort afnamemateriaal vermeld.

U kunt zowel infectieziektendiagnostiek als infectieserologie aanvragen op het aanvraagformulier van het Streeklab Haarlem. Klinisch chemische bepalingen vraagt u aan bij het laboratorium voor klinische chemie. Zowel de medische microbiologie als de klinische chemie hebben ieder een eigen zorgproduct in ZorgDomein.

U belt met het Streeklab Haarlem via telefoonnummer 023-5307800. De telefoniste kan u direct informatie geven of er geschikt materiaal aanwezig is. 

Cito-aanvragen voor medisch microbiologische diagnostiek dienen altijd (telefonisch) aangevraagd te worden bij de arts-microbioloog. De arts-microbioloog coördineert de afname van bloed, het transport en de uitvoering van de bepaling. De procedure voor cito-aanvragen vindt u hier.

 

Lees de aanvullende informatie door met u uw muis over de blauwe i te scrollen. Vink vervolgens het onderzoek uit dat u niet wenst uit te laten voeren.

Nee, als het om hetzelfde onderzoek gaat wordt het slechts één keer bepaald. Het onderzoek komt ook maar één keer op het patiëntbericht te staan.

Ja, dat kan. Elke soort afnamemateriaal (urine, bloed, ontlasting etc.) krijgt een eigen patiëntbericht.

Nee, u dient het patiëntbericht te printen en aan de patiënt mee te geven. Streeklab Haarlem gebruikt het patiëntbericht om de patiëntidentificatie uit te voeren. Tevens kan er op het patiëntbericht informatie staan die zowel voor de patiënt als voor de bloedafname-medewerker van belang is (bijvoorbeeld voorbereiding, onderzoeken en type afname buizen). Hiermee wordt een correcte afname gewaarborgd.

Ja, dat is mogelijk. De aanvragen worden 16 maanden bewaard en zijn in te zien via ‘regieoverzicht’.

Ja dat kan. Het patiëntbericht staat nog 5 dagen in ZorgDomein.

Nee, dit is nu nog niet mogelijk voor patiëntberichten voor laboratoriumdiagnostiek.

U kunt een nieuwe aanvraag maken met beide gecombineerde onderzoeken (patiënt dient het eerste patiëntbericht te vernietigen) of u kunt een tweede aanvraag (dus een tweede patiëntbericht) met de toegevoegde onderzoeken verzenden. Patiënt dient in het laatste geval beide berichten mee te nemen. De onderzoeken worden gecombineerd, als de aanvrager dezelfde arts is.

U maakt een nieuwe aanvraag met de juiste onderzoeken en verzendt de aanvraag opnieuw. Als u het patiëntbericht aan de patiënt heeft meegegeven, dient de patiënt dit bericht te vernietigen en geeft u hem het nieuwe gecorrigeerde patiëntbericht.

Heeft u zelf een vraag? Vraag het ons.

Go To Top