Formularium

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) richtlijn Kennemerland is een actuele behandelrichtlijn voor infecties en infectieziekten, gericht op de ziekenhuizen en huisartsen-praktijken in de regio Kennemerland/Haarlemmermeer.

De richtlijn is ontwikkeld door een regionale commissie van artsen-microbioloog van het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland en ziekenhuisapothekers van de aangesloten ziekenhuizen in samenspraak met verschillende medisch specialisten. Het is een regionale versie van de landelijke SWAB richtlijn (www.swab.nl) en is inhoudelijk aangenomen door de geneesmiddelencommissies van de verschillende ziekenhuizen.

Een leidraad voor de behandeling van infecties is onontbeerlijk voor ieder ziekenhuis. Effectieve en veilige therapie voor de individuele patiënt staat hierbij voorop. De antibiotische behandel-mogelijkheden voor toekomstige patiënten zijn evenzeer van belang. Het voeren van een uniform, eenduidig antibioticabeleid is een van de belangrijkste wapens tegen resistentievorming van micro-organismen. Zoveel mogelijk is dan ook gekozen voor middelen met een smal, op het micro-organisme gericht spectrum.

De SWAB richtlijn Kennemerland is te vinden op het web onder:
www.formulariumkennemerland.nl.

Go To Top