Op deze en onderliggende pagina’s vindt u uitgebreide informatie omtrent het takenpakket en de dienstverlening van het Streeklab Haarlem

Zorgverleners

Introductie
Als zorgverlener vindt u hieronder informatie over de uitvoering van de diagnostiek per type onderzoek. Tevens wordt uitgelegd op welke wijze materiaal moet worden afgenomen en verstuurd naar het Streeklab Haarlem. 

Hoe ontvang ik de uitslagen?
De uitslagen van de onderzoeken worden uitsluitend aan de behandelend arts ter beschikking gesteld. Dit kan zowel elektronisch als op papier. Wilt u elektronische uitslagen ontvangen stuurt u dan een e-mail naar servicedesk@streeklabhaarlem.nl

Biologische referentiewaarden worden, indien van toepassing, meegezonden met de uitslag.

Welk materiaal moet ik insturen?
U kunt onder
'Diagnostiek' op verschillende manieren zoeken naar de informatie over het soort afnamemateriaal, het verzendmedium, opslag en transport.
Vanuit verschillende organen of orgaansystemen of vanuit het oogpunt van de verschillende micro-organismen.

Materiaal afgekeurd
Materiaal wordt niet in behandeling genomen in de volgende gevallen:
- als er materiaal (feces, urine, sputum, materiaal op stok) zichtbaar in een lekkend receptaculum wordt ontvangen;
- als het materiaal en het formulier niet met elkaar te identificeren zijn;
- als alleen materiaal wordt ontvangen en binnen 5 dagen geen aanvraagformulier wordt ingeleverd.

Afwegingen met betrekking tot de hoeveelheid materiaal, indien meerdere onderzoeken zijn aangevraagd, worden in overleg met een arts-microbioloog gemaakt. Als er onvoldoende materiaal aanwezig is, dan beslist de arts-microbioloog welke bepalingen worden uitgevoerd. Hiervan wordt melding gemaakt op het rapport naar de aanvrager.

Moet ik voorzorgsmaatregelen nemen?
Er zijn geen specifieke voorzorgsmaatregelen voor het afnemen van materiaal ten behoeve van microbiologisch onderzoek. Als de patiënt antibiotica krijgt, vermeldt dit dan bij de klinische gegevens. Antibiotica kunnen het resultaat van het onderzoek namelijk beïnvloeden.

Hoe neem ik materiaal af?
Onder 'Afname en insturen' leest u op welke wijze verschillende kweken moeten worden afgenomen en vindt u een complete lijst van receptacula en verzendmedia. 

Is deze ziekte aangifteplichtig?
Onder meldingsplichtige ziekten staat een overzicht van alle ziekten die bij de GGD gemeld moeten worden en hoe u dat dient te doen. Op deze pagina vindt u ook wanneer het Streeklab Haarlem een melding verzorgt en wanneer u zelf moet melden. Formularium
Hier vindt u informatie over de richtlijnen van De Stichting Werkgroep Antibiotica (SWAB) Kennemerland.

Go To Top