05 Dec
Tijdelijk gebruik van andere urinebuizen

Streeklab Haarlem geeft tijdelijk urinebuizen met bruine dop uit t.b.v. urinekweken.

Voor een urinekweek gebruikt Streeklab Haarlem een urinebuis met groene dop. Hierin zit boorzuur om groei van bacteriën tijdens het transport naar Streeklab Haarlem te remmen. Helaas zijn er als gevolg van tropische stormen wereldwijd problemen met de productie en levering van buizen met boorzuur, zowel bij onze leverancier als bij leveranciers van alternatieve buizen met boorzuur. Streeklab Haarlem is daarom genoodzaakt om tijdelijk terug te vallen op standaard urinebuizen zonder boorzuur met bruine dop tot het moment waarop de boorzuurbuizen weer beschikbaar zijn.

Het gebruik van een standaard urinebuis voor kweken kan leiden tot een verhoogd kiemgetal in de urinekweek, met name als het transport meerdere dagen duurt of de omgevingstemperatuur hoog is. Gezien de huidige buitentemperatuur schatten wij in dat het effect de komende periode beperkt zal blijven. Over het algemeen worden de enveloppen als medische post binnen een dag bezorgd waardoor het risico bij verzending per post de komende tijd beperkt blijft. Zodra er weer boorzuurbuizen beschikbaar zijn, zullen wij u hierover berichten.


Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de backoffice backoffice@streeklabhaarlem.nl of telefonisch (tijdens kantooruren) op nummer 023-5307800.

 

Ander recentelijk nieuws

Go To Top